Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Směřujte přesně k cíli

vynikající výsledky léčby

Změna je v myšlení

Navrhujeme vám možnost setkat se s našimi zkušenými lékaři, kteří vám představí výhody a nevýhody každé léčebné metody, včetně protonové terapie. Po protonové léčbě až 97 % pacientů nemá potíže s inkontinencí, impotencí a zůstává sexuálně aktivní. Operační léčba s mnohem vyšším rizikem vzniku impotence, je bohužel často nabízena právě sexuálně aktivním pacientům. Další častou komplikací po operačním řešení je návrat onemocnění. Pacienti tak musí podstoupit další léčbu a tím se vystavují riziku vzniku dalších nežádoucích účinků spojených s konkrétní léčebnou metodu.

99 % šance na vyléčení rakoviny prostaty nízkého rizika

Protonová radioterapie je šetrná léčba rakoviny prostaty, která výrazně snižuje riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků. Pravděpodobnost vyléčení rakoviny prostaty je odlišná pro různá stadia onemocnění, nejlepší prognóza je u nízce rizikových typů rakoviny prostaty. V případě, že se nemoc v průběhu 5 let nevrátila, nedošlo tedy k návratu (relapsu) onemocnění, můžeme hovořit o úspěšném vyléčení, které je podle posledních publikovaných dat následující:

Cílem protonové léčby je, aby muž zůstal zdravým po rakovině prostaty. Důležité je:


Naše výsledky prokázaly, že časná stádia rakoviny prostaty dokážeme vyléčit na 99%.


Pro správné rozhodnutí potřebujete dostatek informací o výsledcích léčby. Vaše rozhodnutí podstatně ovlivní váš další život. Naši lékaři i celý tým Protonového centra jsou připraveni odpovědět na všechny vaše otázky, které se týkají protonové léčby. Kontaktujte, prosím, naše koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989, které vám odpoví na základní otázky a také vás propojí s našimi odborníky, domluví vám termín konzultace.

Protonová léčba zachová kvalitu života

Na základě zkušeností našich odborníků a dlouhodobých výsledků je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě rakoviny prostaty mají výrazně vyšší kvalitu života než ti, kteří podstoupili operaci nebo běžné fotonové ozařování.

Účinnost protonové terapie v léčbě rakoviny prostaty:


Muž zůstane mužem

Díky protonové léčbě „muž zůstane mužem“. Protonový paprsek minimalizuje riziko vzniku impotence (erektilní dysfunkce). Přesnost zákroku totiž hraje nejdůležitější roli pro zachování mužské potence. Rizikovým faktorem při operaci i běžném ozařování je zásah v blízkosti nervů, jejichž porušení způsobuje erektilní dysfunkci (dosažení a udržení erekce). Protony navíc umožňují výrazně snížit nežádoucí ozáření v oblasti kořene penisu, které je jednou z příčin vzniku erektilní dysfunkce po radioterapii. Pojmem erektilní dysfunkce se označují u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Řešením pro zachování sexuálního života je protonová léčba, která tyto komplikace minimalizuje.

Vyhnete se potížím s únikem moči

Po protonové léčbě se nošení plen obávat nemusíte. Bohužel po operaci (kompletním odstranění prostaty) až 30 % pacientů trpí samovolným únikem moči. U běžného ozařování se tato komplikace vyskytuje u 5 % pacientů. V případě protonové léčby je riziko minimalizované na méně než 1 %. Inkontinence je samovolný únik menšího množství moči, který je pro pacienta či jeho blízké a pečující osoby společenským i hygienickým problémem. Pro aktivního muže je trvalé nošení hygienických pomůcek zásadním problémem, který výrazně snižuje kvalitu jeho života. Pokud se chcete těmto potížím vyhnout, řešením je protonová léčba.

Minimalizujte riziko návratu nemoci

Pochopitelně největší obavou pacienta je, zda se rakovina prostaty může vrátit. Protonová terapie minimalizuje riziko návratu rakoviny. Jestliže porovnáme další léčebné metody, tak po operaci dochází k návratu onemocnění u 10 % a po běžném ozařování je to 8 %. Rakovina prostaty je v protonových centrech po celém světě (např. v USA nebo v Japonsku) léčena již několik desítek let. Zkušenosti našich i světových odborníků dokazují, že po protonové léčbě je návrat nemoci pouze 1 % u časných stadií. Odborný název pro návrat rakoviny je relaps, tedy opětovné známky nemoci, která nebyla bezprostředně po léčbě prokazatelná. Řešením, jak zabránit návratu nemoci, je protonová léčba.

Kdy není možné protonovou léčbu doporučit?

Protonovou léčbu rakoviny prostaty bohužel nemůžou podstoupit pacienti, kteří mají kovovou kyčelní náhradu, nebo jim byl implantován kardiostimulátor.

Jak dlouho trvá léčba rakoviny prostaty?

Protonová léčba rakoviny prostaty trvá podle stadia onemocnění 5 až 21 pracovních dní. V případě, že se jedná o časné stadium rakoviny prostaty, trvá terapie 5 ozařovacích dnů (na ozařování chodíte obden), u pokročilého stadia karcinomu prostaty trvá léčba 19 až 21 pracovních dní.

Naše výsledky nás zařadily mezi světová centra

Je potvrzeno, že protonová terapie je dnes nejlepší dostupnou metodou pro léčbu rakoviny prostaty. „U našich pacientů je vysoká šance na úplné uzdravení, to znamená, že dokážeme dnes vyléčit až 99 % nemocných u časných stadií rakoviny prostaty při zachování výborné kvality života s minimalizací rizika impotence a inkontinence“, říká MUDr. Jiří Kubeš, primář Protonového centra.

Přelomová studie, které reprezentuje excelentní výsledky léčby časných stadií rakoviny prostaty, dokázala, že české protonové centrum se řadí na první místo léčby rakoviny prostaty v celosvětovém měřítku. Zaměřila se primárně na porovnání výsledků dosažených protonovou terapií a standardně používanými metodami, jako jsou dnes operace a fotonové ozařování.

Protonová terapie je účinná

Na základě dlouhodobého hodnocení, provedeného u registrovaných pacientů v Proton Therapy Center Czech, bylo prokázáno, že protonová terapie v klíčovém parametru hladiny antigenu specifického pro prostatu (PSA) je vysoce účinná. Tyto výsledky ukazují taktéž velmi dobrou kontrolu onemocnění a nízké riziko relapsu.

Výsledky protonové léčby u jednotlivých léčebných modalit a u nízkého a středního stadia

Výsledky prokázaly, že protonová radioterapie je vysoce účinnou metodou. Pravděpodobnost vyléčení měřená v 5letém přežití bez PSA relapsu (bez návratu nemoci) je dle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 98-99 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 90-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %. Takovýchto výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.

Protonová radioterapie má minimální toxicitu

Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1 % nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než v případě operace a běžného ozařování.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde