Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Vím, jaká rizika

přináší operace

Operace (radikální prostatektomie) je vážným a rozsáhlým invazivním chirurgickým zákrokem prováděným v celkové anestezii, při kterém je odstraněna prostata, semenné váčky a často i lymfatické uzliny v oblasti okolo prostaty a pánve. Pacient musí být vždy hospitalizován. Během operace je do močového měchýře zavedená trubička (katetr), který zůstává zavedený po dobu obvykle 10-14 dnů. Riziko komplikací je vzhledem k rozsahu zákroku vysoké. Při operačním řešení hrozí například poškození nervů v okolí prostaty, což má za následek impotenci, erektilní dysfunkci, resp. nepřítomnost erekce nebo samovolný únik moči (inkontinence), který může trvat i několik měsíců. Přestože se operační postupy vyvíjejí, jako příklad můžeme uvést robotickou operaci, přes všechen pokrok dlouhodobé výsledky ukazují, že rizika přetrvávají. Těmi zásadními jsou impotence a inkontinence.

JAKÁ RIZIKA PŘINÁŠÍ OPERACE?

Až 75 % operovaných mužů má problémy s potencí/erekcí

Z hlediska psychického stavu pacientů patří trvalá impotence, způsobená jako následek operační léčby, k významné komplikaci. Až 75 % operovaných pacientů má tyto problémy. Velká část pacientů je stále v aktivním věku, kdy kvalita života hraje podstatnou roli. A ke kvalitnímu životu rozhodně patří i sexuální aktivita.

Až 30 % operovaných mužů trpí dlouhodobou inkontinencí

Dlouhodobá inkontinence (únik moči) postihuje až 30 % operovaných mužů. Pro pacienty je tento stav značnou nevýhodou pro opětovné zařazení do aktivního života, ať se jedná o návrat do pracovního prostředí, nebo společenského života. Jedná se o sociální a hygienický problém až pro třetinu operovaných pacientů, u kterých dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči. Zdravotní pojišťovny se potýkají s obrovskými náklady na úhradu inkontinenčních pomůcek (například VZP uvádí až 1,5 miliardy Kč ročně).

Až 30 % operovaných mužů musí navíc podstoupit pooperační ozáření

Po operaci musí až 30 % operovaných mužů navíc podstoupit pooperační ozáření. Důvodem je většinou to, že nemohlo být odstraněno celé nádorové ložisko, nebo že hrozilo riziko bezprostředního návratu onemocnění. Takto jsou pacienti samozřejmě vystaveni riziku dalších nežádoucích účinků.

U 10 % operovaných mužů se po letech nemoc vrací

Po operaci rakoviny prostaty dochází až u 10 % pacientů k návratu rakoviny (relapsu), což je závažný problém. V tom případě je nutné přistoupit k jiné léčbě (hormonální terapie nebo běžné ozařování). Další léčba s sebou samozřejmě přináší další případná rizika a komplikace.

Nutná hospitalizace při operaci

U operace je vždy nutná hospitalizace s následnou pracovní neschopností. Hrozí zvýšený výskyt akutních komplikací, bolest v operované oblasti, potíže s udržením moči či sexuální dysfunkcí.

Protony zachovají kvalitu života

Léčba pomocí protonového paprsku dokáže minimalizovat výše uvedená rizika a nežádoucí účinky. Díky ní si můžete zachovat kvalitu života jako před léčbou a vyhnout se nežádoucím následkům léčby, které se mohou projevit i několik let od jejího ukončení.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde