Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Vím, jaká rizika

přináší běžné ozařování

Běžné fotonové ozařování používá k ozařování nádoru fotony, jejichž fyzikální vlastnosti neumožňují zastavit se přímo v nádoru a přenést maximum své energie do nádoru. Je spojeno s mnoha komplikacemi. Kromě nádoru totiž dochází k ozáření zdravých tkání a orgánů, které se nacházejí v jeho přilehlém okolí. Fotony postupují i za nádor a zasáhnou například konečník, střeva nebo močový měchýř. V závislosti na aplikované dávce záření dochází k vedlejším nežádoucím účinkům, jako je impotence, inkontinence nebo a krvácení z konečníku.

JAKÁ RIZIKA PŘINÁŠÍ BĚŽNÉ OZAŘOVÁNÍ?

Až 40 % mužů běžně ozařovaných (fotony) má problémy s potencí/erekcí

Stejně jako po operaci i po běžném (fotonovém) ozařování mají pacienti problémy s potencí/erekcí. U běžného ozařování se jedná o 40 % pacientů. Z hlediska psychického stavu pacientů patří trvalá impotence, potíže s dosažením a udržením erekce, jako následek ozáření, k významné komplikaci. Velká část pacientů je stále v aktivním věku, kdy kvalita života hraje významnou roli. Ke kvalitnímu životu rozhodně patří i sexuální aktivita.

Až 5 % mužů po běžném ozáření trpí dlouhodobou inkontinencí

Tento stav po fotonové léčbě je značným deficitem pro opětovné zařazení do aktivního života, ať se jedná o návrat do pracovního prostředí, nebo společenského života. Riziko, že budou pacienti po fotonovém ozařování postiženi dlouhodobou inkontinencí (únikem moči), se týká až 5 % pacientů. Nechtěný samovolný úniku moči se týká více než stovky ozařovaných mužů v ČR.

Až 30 % mužů po běžném fotonovém ozáření pociťuje bolest

Běžné (fotonové) ozařování způsobuje až u 30 % pacientů bolest. Kromě bolesti se vyskytují další komplikace, jako je výrazné pálení při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjem a bolesti břicha. To je způsobeno dávkou fotonového záření na orgány dutiny břišní a na konečník.

Až u 8 % mužů se nemoc po běžném ozáření (fotony) po letech vrací

Návrat rakoviny prostaty (relaps) je závažným problémem, který se po letech vyskytuje až u 8 % pacientů po běžném fotonovém ozáření. V tomto případě je situaci nutné řešit jiným způsobem léčby (hormonální terapie nebo operace). Každá další léčba je zdrojem možných rizik a komplikací.

Délka léčby je až 41 dní

Běžná léčba trvá u fotonového ozařování až 41 dní a je často provázena únavou a nevolností. Na rozdíl od protonové terapie, která trvá pouhých 5 dní u časného stádia nebo 21 dní u pokročilého stádia. Protonová léčba je navíc ambulantní a nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Zvolená léčba má vždy zásadní vliv na kvalitu života při léčbě i po ní

Velká část pacientů je stále v aktivním věku, a proto komplikace a doživotní následky způsobené běžnou léčbou mají zásadní vliv na psychiku muže.

Protony jsou šetrnější

Protonová radioterapie, díky přesnému zacílení paprsku přímo do nádoru, umožňuje výrazně snížit vznik výše uvedených komplikací a vedlejších nežádoucích účinků. Zároveň dovoluje žít život tak jako před léčbou, zachovat si původní kvalitu života s minimem komplikací.

Přemýšlejte! Možnost vyhnout se rizikům a komplikacím existuje, zvolte protonovou léčbu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde