Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Proč je protonová léčba

účinná u rakoviny prostaty?

Protonová léčba zachová kvalitu života

Na základě zkušeností a dlouhodobých výsledků je zřejmé, že pacienti po protonové léčbě mají nesrovnatelně vyšší kvalitu života než ti, kteří podstoupili operaci. Po operaci totiž až 75 % z nich trpí úplnou ztrátou erekce (erektilní dysfunkcí). Pro každého muže je toto enormně vysoké riziko z psychologického hlediska velkou komplikací a má obrovský vliv na jeho budoucí život.

S protony si svou mužnost zachováte.

S protony si svou mužnost zachováte

S protony Vám nošení plen nehrozí.

Naopak po operaci 30 % mužů trpí samovolným únikem moči (inkontinencí) a plenám se nevyhne. Skutečnost, že protony vám umožní žít život bez komplikací je zásadním faktorem při rozhodování o tom, jakou léčbu zvolit.

BEZ NÁSLEDKŮ po léčení je u nás 99 % pacientů.

BEZ NÁSLEDKŮ po léčení je u nás 99 % pacientů

Co je to protonová terapie?

Protonová radioterapie, kterou využíváme v Protonovém centru, je velmi přesná a šetrná metoda léčby rakoviny, která minimalizuje vedlejší nežádoucí účinky terapie. Díky přesnému zacílení protonového paprsku přímo do nádoru se výrazně snižuje vznik komplikací a vedlejších nežádoucích účinků. Protonová léčba tak umožňuje zachovat si kvalitu života i po léčbě rakoviny bez zvýšeného rizika pozdní toxicity, kdy se potíže objevují až několik let po ozáření.

Přesný protonový paprsek

Protonový paprsek dokáže s velkou přesností nasměrovat svoji energii přímo do nádoru, přičemž jeho dráha se zde zastaví a nepokračuje dále lidským tělem. Protonový paprsek předává maximum své energie na konci své dráhy v tzv. Braggově vrcholu. Výrazně méně energie odevzdá cestou k nádoru. Minimalizuje tak dopad na zdravé tkáně a orgány za nádorem a výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Oproti tomu běžněji používaný fotonový paprsek předává značnou část své energie před i za nádorem a ozařuje tak i zdravé tkáně a orgány v okolí, kde není ozáření žádoucí.

Co je tužkové skenování?

Tužkové skenování neboli Pencil Beam Scanning (PBS) označuje přesné rozložení dávky protonového paprsku a představuje v současnosti naprostý vrchol v technologii protonové terapie. Tužkové skenování ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast s minimálním poškozením okolních zdravých tkání a orgánů.

Zjistěte onemocnění čas

Věnujte pozornost prevenci. Je to důležité. V případě, že bude rakovina prostaty odhalena včas, v jejích počátcích, bude i léčba úspěšnější a s menšími komplikacemi. Protonová terapie umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků, minimalizovat rizika a komplikace léčby a v maximální míře zachovat kvalitu života.

Pravděpodobnost vyléčení rakoviny prostaty

Pravděpodobnost vyléčení rakoviny prostaty je odlišná pro různá stadia onemocnění, nejlepší prognóza je u nízce rizikových typů rakoviny prostaty. V případě, že nedošlo k návratu onemocnění v průběhu 5 let od ukončení léčby, můžeme hovořit o úspěšném vyléčení, které je podle posledních publikovaných dat následující:


PROTON ČI FOTON?

Protonová léčba je bezpečnější a účinnější

Ve srovnání s běžným (fotonovým) ozařováním je PROTONOVÁ LÉČBA BEZPEČNĚJŠÍ a ÚČINNĚJŠÍ. Cílem ozařování je zničení nádoru za současné ochrany zdravých tkání. Protonová léčba to na rozdíl od běžně používaného ozařování dokáže. Běžné ozařování vždy zasáhne i část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde není ozáření žádoucí.

Minimalizováno riziko vzniku nežádoucího účinku

Proton však dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána dávka ozáření, čímž je i eliminováno riziko vzniku nežádoucího účinku. Protonový paprsek se díky svým fyzikálním vlastnostem totiž může zastavit přímo v nádoru, a významně tak snižuje nežádoucí ozáření zdravých tkání a orgánů.

Limitní dávky záření

Pro bezpečnost ozáření byly stanoveny tzv. „limitní dávky“ na okolní (kritické orgány). I dodržení limitních dávek může být spojeno s rizikem vzniku nežádoucích účinků. Příslušné riziko roste s časem, tedy čím déle pacient po ozáření žije, tím je vyšší i pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku. Limitní dávka totiž bezpečnou vždy být nemusí.

K vyloučení rizika existuje i bezpečnější a dostupná protonová léčba.


Ochrana okolní zdravé tkáně a orgánů

Cílem léčby je dopravit potřebnou dávku záření do nádoru (100 %). Stejně důležité je však ochránit okolní zdravé tkáně a orgány. Tento předpoklad splňuje protonová léčba, která ochrání močový měchýř i konečník. Běžné ozařování je však zasáhne, a pacientovi tak mohou hrozit nepříjemné komplikace.


SVĚT PREFERUJE PROTONY

Studie potvrdily 97% úspěšnost protonové léčby.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 74 center, 42 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány.

Již jsou odléčeny desetitisíce pacientů s rakovinou prostaty

Všechna protonová centra léčí pacienty s rakovinou prostaty. Ti tvoří 40–60 % klientů a není se čemu divit. Protony se k léčbě rakoviny prostaty využívají více jak 20 let, odléčeny jsou desetitisíce pacientů a výsledky jsou excelentní. Jedna z mnoha studií prezentovaných na konferenci ve Washingtonu doložila, že po 10 letech od terapie, lze 97 % pacientů považovat za vyléčené. Během léčby si nemocní nestěžovali na žádné významnější problémy a menší potíže s ní související odezněly do 14 dnů od jejího ukončení. Díky protonům si pacienti zachovali kvalitu života stejnou jako před nemocí.

Ambulantní léčba bez pracovní neschopnosti

Velkou výhodou při takto závažném onemocnění je, že protonová léčba je ambulantní a pacient nemusí být v pracovní neschopnosti.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde