Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Jsme tu pro vás

pacient je pro nás prioritou

Pacient je pro nás prioritou

Co vám můžeme nabídnout?

Jsme moderní klinické centrum, které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá vysoce přesnou, účinnou a šetrnou metodu protonového záření. Díky našemu vybavení, zkušeným odborníkům, profesionálnímu přístupu a výsledkům srovnatelným se světovými protonovými centry se řadíme mezi nejmodernější protonová centra světa.

Pacient je naší prioritou

Protonové centrum je vybaveno moderní technologií, která je v současnosti světovou špičkou. Naším cílem je, aby se u nás pacient i během léčby rakoviny cítil co nejlépe, komfortně a zároveň se mu dostalo co nejkvalitnější možné péče.

Zajistíme vám diagnostická vyšetření

V Protonovém centru máme k dispozici diagnostické vybavení jako magnetická rezonance (MR)PET/CT. Veškeré léčebné i provozní procesy jsou v Protonovém centru připravovány tak, aby odpovídaly nejpřísnějším národním i mezinárodním standardům a byla zajištěna maximální kvalita léčby rakoviny.

Kvalitní život i po protonové léčbě

Všechna protonová centra léčí pacienty s rakovinou prostaty, ti tvoří 40–60 % klientů. Díky protonům si pacienti zachovali stejnou kvalitu života jako před onemocněním rakovinou prostaty. Velkou výhodou při takto závažném onemocnění také je, že protonová léčba rakoviny prostaty je ambulantní a pacient nemusí být v pracovní neschopnosti.

97 % úspěšnost protonové léčby

Studie potvrdily 97% úspěšnost protonové léčby rakoviny, nejen u časných stadií. Výsledky a zkušenosti protonových center ve světě i u nás jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti léčby nádorových onemocnění. Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou.

Výborné výsledky u velkého množství pacientů

Protony se k léčbě rakoviny prostaty využívají více jak 20 let, vyléčeny jsou desetitisíce pacientů a výsledky jsou vynikající. Jedna z mnoha studií prezentovaná na konferenci ve Washingtonu doložila, že po 10 letech od léčby rakoviny prostaty lze 97 % pacientů považovat za vyléčené. Během terapie si nemocní nestěžovali na žádné významnější problémy a menší potíže s ní související odezněly do 14 dnů od jejího ukončení.

Spolupracujeme s dalšími institucemi

Protonové centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími význačnými vzdělávacími institucemi. Zasazujeme se o podporu vědy a výzkumu a vlastním působením přispíváme k rozvoji oboru radiační onkologie i dalších onkologických specializací.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde