Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Udělejte první krok

objednejte se na vstupní vyšetření

Cesta k úhradě léčby krok za krokem

Lékaři PTC, kteří mají jako jediní v ČR praktické zkušenosti s protonovým i standardním (fotonovým) ozařováním, posoudí vhodnost protonové radioterapie. Protonové centrum zpracuje všechny potřebné odborné podklady potvrzující benefit protonové léčby. Následně kontaktuje Komplexní onkologické centrum (KOC) s žádostí o doporučení léčby pomocí protonové radioterapie. V případě, že KOC léčbu doporučí, Protonové centrum zašle žádost o úhradu pojišťovně. V případě zamítnutí žádosti ze strany KOC nebo zdravotní pojišťovny, společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě dostat.

První krok v léčbě rakoviny prostaty

Prvním krokem na cestě za protonovou léčbou, je kontaktovat naše centrum a získat co nejvíce informací o možnosti léčby, zda je vaše diagnóza vhodná pro protonovou terapii. Sjednejte si termín bezplatného konzultačního vyšetření u našich koordinátorek léčby na telefonním čísle +420 222 998 989. V průběhu konzultace vám naši odborníci odpoví na vaše dotazy, včetně otázek týkajících se úhrady léčby a jejího schvalování.

Vstupní vyšetření před léčbou

Vstupní vyšetření je důležitým krokem, protože během této konzultace s lékařem se dozvíte, zda je vaše diagnóza a stadium onemocnění vhodné pro protonovou léčbu. Vstupní vyšetření, které trvá zhruba 20 minut, je zdarma a k ničemu vás nezavazuje. Na konzultaci s lékařem si, prosím, přineste veškerou zdravotnickou dokumentaci, kterou máte k dispozici, včetně výsledků biopsie nebo histologie.

Jaké jsou další kroky?

Po vstupní konzultaci a doplňujících vyšetřeních (například CT, magnetická rezonance, PET/CT) bude následovat pečlivé plánování léčby. Tým našich odborníků připraví každému pacientovi ozařovací plán přizpůsobený jeho potřebám. Následovat bude samotné ozařování. Než ale nastoupíte do léčby, je nutné mít souhlas Komplexního onkologického centra a také souhlas zdravotní pojišťovny, že léčba bude uhrazena.

Pomůžeme vám s administrativou

S veškerou administrativou, kterou bude potřeba vyřídit v souvislosti s nástupem do léčby, vám rádi pomůžeme. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989. Protonové centrum připraví a odešle žádost o posouzení protonové léčby nejprve na Komplexní onkologické centrum (KOC). Po získání souhlasu KOC zašleme na vaši zdravotní pojišťovnu žádost o odsouhlasení protonové léčby, doplněnou o srovnávací ozařovací plány a komplexní zhodnocení vašeho zdravotního stavu.

Jak probíhá proces schvalování léčby?


Co dělat v případě zamítnutí léčby?

Jestliže během procesu schvalování úhrady protonové léčby dojde k zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo ze strany zdravotní pojišťovny, společně situaci posoudíme a navrhneme další postup, abyste mohli využít možnosti protonové léčby.

Samoplátce

Léčbu v Protonovém centru si pacient může uhradit i bez doporučení Komplexního onkologického centra, v případě, že je terapie doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro danou diagnózu.

Protonová léčba rakoviny prostaty je hrazena ze zákona

Protonová terapie je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Protonové centrum má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami


Pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra i Komplexním onkologickým centrem (KOC). Protonovou léčbu si i bez doporučení Komplexního onkologického centra může pacient uhradit sám.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde