Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Naším cílem

je vyhnout se inkontinenci, impotenci a zůstat sexuálně aktivní

Protonová léčba mění směr léčby rakoviny prostaty. Díky protonové terapii můžete s rakovinou prostaty bojovat bez čekání, bez operace, bez bolesti a bez následků. Naše vybavení, profesionální přístup a excelentní výsledky nás řadí mezi nejmodernější centra světa.

Šance na vyléčení je 99%.

V současné době celosvětové výsledky potvrdily vysokou účinnost protonové terapie. Vaše pravděpodobnost vyléčení je případě rozhodnutí pro protonovou léčbu podle posledních publikovaných dat pro časná stadia (nízce rizikové karcinomy prostaty) 99 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty mezi 90-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %.

Základem úspěšné léčby je přijít včas. Máte dnes výhodu - možnost zařadit do vaší volby léčby rakoviny prostaty protonovou terapii, protože na rozdíl od zahraničních pacientů, máte léčbu k dispozici ve své zemi a nemusíte cestovat do zahraničí.

Vzhledem k tomu, že převažují pacienti s časnými stadii rakoviny prostaty, tak jsme pro vás provedli srovnání vedlejších účinků současných léčebných postupů.

Je velmi důležité vědět, že při použití běžného (fotonového) ozáření nebo operačních zákroků není dosahováno výsledků jako v případě protonové léčby. Kromě vysoké účinnosti má protonová radioterapie v porovnání s ostatními léčebnými modalitami minimum nežádoucích účinků, včetně minimální incidence léčbou indukované erektilní dysfunkce či inkontinence. Významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných a šetří plátcům zdravotní péče náklady, vynaložené na řešení léčení nežádoucích vedlejších efektů konzervativní léčby.

Rizika vznikající při léčbě rakoviny prostaty operací, protonovým a fotonovým ozařováním.

Víte, že v případě:

Operace


Fotonová radioterapie


Protonová radioterapie


Protonová léčba je uznávaná metoda

Protonová léčba prostaty je dnes už světově ověřenou a zejména ve světových onkologických kruzích uznávanou léčbou. Vaše celkové šance na vyléčení v prvé řadě závisí na tom, v jakém stadiu vám bylo onemocnění karcinomem prostaty zjištěno.

99% šance na vyléčení u časných stádií rakoviny prostaty

Pro ty, kteří jsou diagnostikováni brzo, existuje v případě protonové léčby u časných stádií rakoviny prostaty vysoká šance na uzdravení (99%). Na našich webových stránkách naleznete informace, které vám pomohou se rozhodnout, jaká léčba rakoviny prostaty je nejúspěšnější, čímž se zvýší vaše šance na vyléčení a získáte kvalitu života.

Nejvyšší šance na vyléčení

Pokud se jedná o karcinom prostaty v časném stadiu, máte v případě protonové terapie nejvyšší šanci na vyléčení, a zároveň i vysokou šanci na zachování vašeho dalšího kvalitního života.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde