Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prostata

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

OPERACE

JAKÁ RIZIKA PŘINÁŠÍ OPERACE?

Problémy s erekcí

Stejně jako po operaci i po běžném fotonovém ozařování se u pacientů vyskytuje riziko, že se u nich objeví problémy s dosažením a udržením erekce. U běžného ozařování se jedná až o 40 % pacientů. Trvalá impotence, potíže s udržením erekce, jako následek běžného ozařování, je pro pacienty výrazně psychicky vyčerpávající situace. Z pohledu mužů jde o jednu z nejobávanějších věcí, která může v jejich životě nastat v oblasti sexuálního a partnerského života.

Potíže s únikem moči

Dlouhodobá inkontinence (únik moči) postihuje až 30 % operovaných mužů. Nekontrolovaný únik moči je pro pacienty stresující, společensky zatěžující a značně je znevýhodňuje při snaze zařadit se po léčbě opět do aktivního života, ať se jedná o návrat do zaměstnání nebo do společenského života.

Nutné pooperační záření

Po operaci musí až 30 % operovaných mužů navíc podstoupit pooperační ozáření. Hlavním důvodem je většinou to, že nemohlo být odstraněno celé nádorové ložisko, nebo že hrozilo riziko bezprostředního návratu onemocnění. Jestliže je pacient nucen podstoupit ještě pooperační ozáření, přidávají se k riziku komplikací způsobených operací, ještě rizika nežádoucích účinků a komplikací spojených s ozařováním.

Návrat rakoviny u 10 % pacientů

Po operaci rakoviny prostaty dochází až u 10 % pacientů k návratu rakoviny (relapsu). Návrat onemocnění je vždy závažný problém. V tomto případě je nutné přistoupit k jiné léčbě. Pacientům je doporučena hormonální terapie nebo ozařování. Další léčba s sebou samozřejmě přináší další případná rizika a komplikace.
BĚŽNÉ OZAŘOVÁNÍ

JAKÁ RIZIKA PŘINÁŠÍ BĚŽNÉ OZAŘOVÁNÍ?

Problémy s erekcí

Stejně jako po operaci i po běžném fotonovém ozařování se u pacientů objevuje riziko, že se u nich objeví problémy s dosažením a udržením erekce. U běžného ozařování se jedná až o 40 % pacientů. Trvalá impotence, potíže s udržením erekce, jako následek běžného ozařování, je pro pacienty výrazně psychicky vyčerpávající situace. Z pohledu mužů jde o jednu z nejobávanějších věcí, která může v jejich životě nastat v oblasti sexuálního a partnerského života.

Únik moči ohrožuje až 5 % pacientů

Riziko, že budou pacienti po fotonovém ozařování postiženi dlouhodobou inkontinencí (únikem moči), ohrožuje až 5 % pacientů. Nechtěný samovolný únik moči se týká více než stovky ozařovaných mužů v ČR. Únik moči představuje nikoli zdravotní, ale hlavně vážný společenský a hygienický problém, který pacientům komplikuje život.

Bolest po ozařování

Běžné fotonové ozařování způsobuje u pacientů bolest v ozařované oblasti až v 30 % případů. Kromě bolesti se vyskytují další komplikace, jako je výrazné pálení při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjem a bolesti břicha. To je způsobeno dávkou fotonového záření, které kromě samotného nádoru zasáhlo ještě okolí nádoru, tedy orgány dutiny břišní nebo konečník.

Návrat rakoviny

Po běžném ozařování se návrat rakoviny prostaty vyskytuje až u 8 % pacientů, a to po několika letech od terapie. I v tomto případě je situaci nutné řešit jiným způsobem léčby. Využívá se například hormonální terapie nebo operace. Každá další léčba je zdrojem možných rizik a komplikací.

Délka léčby je průměrně 33 dní

Běžná léčba trvá u fotonového ozařování průměrně 33 dní a je často provázena únavou a nevolností. Na rozdíl od protonové léčby, která trvá pouhých 5 dní u časného stádia (na ozařování docházíte obden) nebo 21 pracovních dní u pokročilého stádia.

Protonová terapie minimalizuje rizika vzniku výše uvedených komplikací a nežádoucích účinků léčby. Pro další informace se, prosím, obraťte na naše koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989.
PROTONOVÁ TERAPIE

Jedinečné zkušenosti našich lékařů v rámci České republiky

Zkušenosti našich lékařů, technologie, vynikající výsledky a profesionální přístup přinášejí pacientům maximální šanci na vyléčení. Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému pacientovi. Naši lékaři mají jako jediní v České republice dlouholeté zkušenosti v oblasti radioterapie, a to jak v rámci protonové léčby, kterou v Protonovém centru nabízíme, tak v rámci běžné fotonové léčby. Poskytnou vám pravdivé informace o obou metodách radioterapie. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky na telefonním čísle: +420 222 998 989.

Protonová léčba mění směr léčby rakoviny prostaty

Důležité je, abyste věnovali pozornost prevenci. Platí totiž přímá úměra, čím dříve bude rakovina prostaty odhalena, tím vyšší bude úspěšnost léčby. Jestliže vám bylo onemocnění zjištěno včas, umožňuje protonová terapie dosáhnout vynikajících výsledků, minimalizovat rizika a komplikace léčby a v maximální míře zachovat kvalitu života.

Přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prostaty

Protonový paprsek díky svým fyzikálním vlastnostem dokáže nasměřovat záření pouze na nádor prostaty, a díky tomu minimalizuje ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Výrazně tak snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků léčby. Běžné fotonové ozařování zasáhne i část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde ozáření není nežádoucí a zvyšuje tak riziko pozdějších komplikací.

99 % šance na vyléčení rakoviny prostaty

Protonová radioterapie je přesná a šetrná léčba rakoviny prostaty s minimem vedlejších nežádoucích účinků. Pravděpodobnost vyléčení rakoviny prostaty je odlišná pro různá stadia onemocnění, nejlepší prognóza je u nízce rizikových typů rakoviny prostaty. V případě, že se nemoc v průběhu 5 let nevrátila, nedošlo tedy k návratu (relapsu) onemocnění, můžeme hovořit o úspěšném vyléčení, které je podle posledních publikovaných dat následující:

DALŠÍ MOŽNOSTI LÉČBY

Kromě protonové terapie se využívají další způsoby léčby lokalizované rakoviny prostaty:

Aktivní sledování

Představuje alternativu k radikální léčbě, ale pouze u určité, přísně vymezené skupiny pacientů, u nichž je karcinom prostaty přesně lokalizován a jedná se o nádor s nízkým rizikem. U těchto pacientů je předpoklad, že se onemocnění nebude šířit nebo jen velmi pozvolna. Cílem je oddálit definitivní radikální léčbu, popř. se ji zcela vyhnout.

Operace (radikální prostatektomie)

Je vážným a rozsáhlým invazivním chirurgickým zákrokem prováděným v celkové anestezii, při kterém je odstraněna prostata, semenné váčky a často i lymfatické uzliny v oblasti okolo prostaty a pánve. Pacient musí být vždy hospitalizován. Během operace je do močového měchýře zavedená trubička (katetr), který zůstává zavedený po dobu obvykle 10-14 dnů. Riziko komplikací je vzhledem k rozsahu zákroku vysoké. Při operačním řešení hrozí například krvácení, infekce, poškození nervů v okolí prostaty, což má za následek impotenci, erektilní dysfunkci, resp. nepřítomnost erekce, nebo samovolný únik moči (inkontinenci), které mohou přetrvávat i v řádech několika měsíců.

Brachyterapie

Je formou radioterapie, která zahrnuje umístění malých zdrojů radioaktivity přímo do prostaty chirurgickým zákrokem. Tento přístup lze zvažovat u pacientů, kteří mají rakovinu prostaty s nízkým rizikem.

Fotonové ozařování

Používá k ozařování nádoru fotony, jejichž fyzikální vlastnosti neumožňují zastavit se přímo v nádoru a přenést maximum své energie do nádoru. Fotony předávají svoji energii již po cestě do nádoru, nezastaví se v nádoru, ale pokračují dále tělem. Fotonové ozařování je spojeno s nežádoucími komplikacemi. Kromě nádoru totiž dochází k ozáření zdravých tkání a orgánů, které se nacházejí v jeho přilehlém okolí. Fotony postupují i za nádor a zasáhnou například konečník, střeva nebo močový měchýř. V závislosti na aplikované dávce záření dochází k vedlejším nežádoucím účinkům, jako jsou potíže s erekcí (impotence), únik moči (inkontinence) nebo a krvácení z konečníku.

Hormonální léčba

Používá se u nádorů, které mohou být při svém růstu závislé na přítomnosti určitých hormonů. Podáním látek, které působí proti těmto hormonům nebo brání jejich vzniku (tvorbě), může dojít ke zpomalení nebo zástavě růstu nádoru.
Kvalitní život i po léčbě

Zvolená léčba má zásadní vliv na kvalitu života při léčbě i po ní. Značná část pacientů se nachází v produktivním, aktivním věku, a proto komplikace a doživotní následky způsobené běžnou léčbou mají zásadní vliv na jejich psychiku. Protonová léčba minimalizuje rizika vzniku těchto komplikací.

Ptejte se na všechny možnosti léčby. Nenechte si namluvit, že se musíte rozhodnout ihned. Protonová léčba minimalizuje riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky se při léčbě rakoviny prostaty mohou značně lišit. Mohou to být malé drobné potíže, které téměř nezaznamenáte, ale také závažné komplikace, které mohou způsobit celoživotní problémy. Léčba nebo kombinace léčby v pokročilých případech rakoviny prostaty může vést k široké škále vedlejších účinků. Zeptejte se svého lékaře na rizika metody, pro kterou jste se rozhodli. Základní informace o léčebných metodách a možných rizicích a komplikacích naleznete na našich stránkách. Případně kontaktujte naše koordinátorky, které vám sjednají schůzku s našimi zkušenými lékaři, kteří vám vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých léčebných metod. Naši lékaři vám budou věnovat dostatek času a odpoví vám na všechny vaše otázky.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prostaty?

‹ Zpět

Prostata

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde